צריכים את הקול שלך

כ-700 אלף אנשים בישראל מתמודדים עם ירידה בשמיעה. שיעור הירידה בשמיעה עולה עם הגיל: כל אדם שלישי מעל גיל 65 וכל אדם שני מעל גיל 75 מתקשים בשמיעה.  הירידה בשמיעה גורמת לפגיעה משמעותית ביכולת לתקשר עם הסביבה, לתסכול, פוגעת בכל תחומי החיים ואיכותם ומלווה בתחושות של לחץ, בדידות קשה ובתחלואה נוספת. שיקום שמיעה מיטבי יכול לצמצם תופעות אלו. בלעדיו, לדוגמה, הסיכוי לחלות בדמנציה עשוי לעלות ב-40% בקרב אנשים המתמודדים עם ירידה בשמיעה.

בקול, הארגון המייצג של כבדי השמיעה והמתחרשים בישראל פועל למען שיפור איכות חייהם ורווחתם, להעצמה, שוויון הזדמנויות ולשילובם בכבוד ובעצמאות בחברה. בקול מוביל את תחום שיקום השמיעה לבני 18 ומעלה, מעניק שירותים לפרט ולקהילה בפריסה ארצית וברמה המקצועית הגבוהה ביותר ונותן מענה לכל קשת הצרכים של אנשים המתמודדים עם ירידה בשמיעה וסביבתם.

לפעילות של בקול השפעה רחבה בכל תחומי החברה, באמצעות מניפת תכניות מגוונת:  הסברה והעלאת מודעות, אבחון ירידה בשמיעה, ייעוץ והכוונה, ליווי ותמיכה, השמה בתעסוקה, הרצאות, סדנאות וקורסים, הנגשת תכנים, אירועים ומוסדות,  הדרכה והכשרה לאנשי מקצוע ונותני שירות, קידום חקיקה ותקינה וסנגור.

לשמוע בקול - השירותים שלנו

קו המידע והתמיכה
Call – בקול

תחנות מידע למתמודדים עם ירידה בשמיעה ומשפחותיהם

ניידות השמיעה – ימי שמיעה "בקול הארץ"

הרצאות של מומחים בתחום השמיעה

סדנאות "לשמוע בקול"

ייעוץ פרטני עם קלינאי תקשורת

• אימוני שמיעה למרכיבים מכשירי שמיעה ושתל
• מרכז התצוגה הארצי של עזרי שמיעה
• מרכזי השאלת עזרי שמיעה – גם לסטודנטים ולמעסיקים.

• אספקת סוללות למכשירי שמיעה ושתלים

• הנגשת אירועים ואת המרחב המקוון

בקול הכח - הישגים מרכזיים

הקול שלך למען בקול

תרומתך תאפשר לנו להמשיך לפעול ולהיאבק למען זכויותיהם ורווחתם של מאות אלפי אנשים שמתמודדים עם ירידה בשמיעה בישראל

לבקול אישור תקין ותו "מידות" המעיד על אפקטיביות ארגונית.

לבקול מעמד מוסד ציבורי לקבלת תרומות מוכרות למס עפ"י סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.

איתכם בכל מצב