סיימת את ההרשמה.
פרטיך נקלטו במערכת.
המועמדות המתאימות תוזמנה לראיון אישי.
בהצלחה!